1

Začnite svoje webinára potom kliknite pravým tlačidlom myši Účastníci a vyberte Prideliť oprávnenia.

2

Vyberte Všetci účastnícialebo kliknutím na + rozbaľte zoznam účastníkov a vyberte jednotlivých účastníkov.

3

Začiarknutím príslušných políčok umožníte účastníkom četovať s hostiteľom, moderátorom, účastníkmi diskusie alebo s každým.

4

Kliknite Použiť.

1

Začnite svoje webinára potom kliknite pravým tlačidlom myši Účastníci a vyberte Prideliť oprávnenia.

2

Vyberte Všetci Panelistialebo kliknutím na + rozbaľte zoznam Panelistov a vyberte jednotlivých panelistov.

3

Začiarknutím príslušných začiarkavacích políčok umožníte účastníkom diskusie četovať s hostiteľom, moderátorom, ostatnými členmi panelu alebo so všetkými.

Začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčka vedľa položky môžete tiež určiť, či chcete, aby účastníci panelu mohli vidieť zoznam účastníkov. Povoliť členom panelu zobraziť zoznam účastníkov.

4

Kliknite Použiť.

1

Začnite svoje webinára potom kliknite pravým tlačidlom myši Účastníci a vyberte Prideliť oprávnenia.

2

Vyberte Všetci účastnícialebo kliknutím na + rozbaľte zoznam účastníkov a vyberte jednotlivých účastníkov.

3

Začiarknutím príslušných políčok umožníte účastníkom četovať s hostiteľom, moderátorom, účastníkmi diskusie alebo s každým.

4

Kliknite Použiť.

1

Spustite webový seminár a potom kliknite pravým tlačidlom myši Účastníci a vyberte > Účastnícke privilégiá.

2

Vyberte Všetci Panelistialebo kliknutím na + rozbaľte zoznam Panelistov a vyberte jednotlivých panelistov.

3

Začiarknutím príslušných políčok umožníte účastníkom diskusie četovať s hostiteľom, moderátorom, účastníkmi diskusie alebo so všetkými.

Môžete tiež určiť, či chcete alebo nie webinár panelistov, aby si mohli pozrieť zoznam účastníkov začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčka vedľa Povoliť členom panelu zobraziť zoznam účastníkov.

4

Kliknite Použiť.