1

Započnite događaj, a zatim kliknite desnim tasterom miša na učesnike i izaberite stavku Dodeli privilegije.

2

Izaberite sve učesnikeili kliknite na + da biste proširili listu učesnika i izabrali pojedinačne učesnike.

3

Proverite odgovarajuća polja za potvrdu da biste dozvolili učesnicima da ćaskaju sa domaćinom, prezenterom, panelistima događaja ili svima.

4

Kliknite na dugme Primeni.

1

Započnite događaj, a zatim kliknite desnim tasterom miša na učesnike i izaberite stavku Dodeli privilegije.

2

Izaberite svepaneliste ili kliknite na + da biste proširili listu panelista i izabrali pojedinačne paneliste.

3

Proverite odgovarajuća polja za potvrdu da biste dozvolili panelistima događaja da ćaskaju sa domaćinom, prezenterom, drugim panelistima događaja ili svima.

Takođe možete da navedete da li želite ili ne želite da panelisti događaja mogu da vide listu učesnika tako što ćete proveriti ili opozvati izbor u polju za potvrdu pored stavke Dozvoli panelistima da pregledaju listu učesnika.

4

Kliknite na dugme Primeni.

1

Započnite događaj, a zatim kliknite desnim tasterom miša na učesnike i izaberite stavku Dodeli privilegije.

2

Izaberite sve učesnikeili kliknite na + da biste proširili listu učesnika i izabrali pojedinačne učesnike.

3

Proverite odgovarajuća polja za potvrdu da biste dozvolili učesnicima da ćaskaju sa domaćinom, prezenterom, panelistima događaja ili svima.

4

Kliknite na dugme Primeni.

1

Pokrenite događaj, a zatim kliknite desnim tasterom miša na učesnike i izaberite stavku > učesnika.

2

Izaberite svepaneliste ili kliknite na + da biste proširili listu panelista i izabrali pojedinačne paneliste događaja.

3

Proverite odgovarajuća polja za potvrdu da biste omogućili panelistima događaja da ćaskaju sa domaćinom, prezenterom, panelistima događaja ili svima.

Takođe možete da navedete da li želite ili ne želite da panelisti događaja mogu da vide listu učesnika tako što ćete proveriti ili opozvati izbor u polju za potvrdu pored stavke Dozvoli panelistima da pregledaju listu učesnika.

4

Kliknite na dugme Primeni.