1

Rozpocznij seminarium internetowe, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Uczestnicy i wybierz pozycję Przypisz uprawnienia.

2

Wybierz opcję Wszyscy uczestnicylub kliknij przycisk +, aby rozwinąć listę Uczestnicy i wybrać poszczególnych uczestników.

3

Zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby umożliwić uczestnikom czatowanie z gospodarzem, prezenterem, panelistami lub wszystkimi.

4

Kliknij przycisk Zastosuj.

1

Rozpocznij seminarium internetowe, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Uczestnicy i wybierz pozycję Przypisz uprawnienia.

2

Wybierz opcję Wszyscy paneliścilub kliknij +, aby rozwinąć listę Paneliści i wybrać poszczególnych panelistów.

3

Zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby umożliwić panelistom czatowanie z gospodarzem, prezenterem, innymi panelistami lub wszystkimi.

Możesz również określić, czy paneliści mają widzieć listę uczestników, zaznaczając lub odznaczając pole wyboru obok opcji Zezwalaj panelistom na wyświetlanie listyuczestników.

4

Kliknij przycisk Zastosuj.

1

Rozpocznij seminarium internetowe, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Uczestnicy i wybierz pozycję Przypisz uprawnienia.

2

Wybierz opcję Wszyscy uczestnicylub kliknij przycisk +, aby rozwinąć listę Uczestnicy i wybrać poszczególnych uczestników.

3

Zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby umożliwić uczestnikom czatowanie z gospodarzem, prezenterem, panelistami lub wszystkimi.

4

Kliknij przycisk Zastosuj.

1

Rozpocznij seminarium internetowe, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Uczestnicy i wybierz pozycję > uprawnienia uczestnika.

2

Wybierz opcję Wszyscy paneliścilub kliknij +, aby rozwinąć listę Paneliści i wybrać poszczególnych panelistów.

3

Zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby umożliwić panelistom czatowanie z gospodarzem, prezenterem, panelistami lub wszystkimi.

Możesz również określić, czy chcesz , aby paneliści webinarowi mogli zobaczyć listę uczestników, zaznaczając lub odznaczając pole wyboru obok Zezwalaj panelistom na wyświetlanie listyuczestników.

4

Kliknij przycisk Zastosuj.