1

Rozpocznij wydarzenie, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Uczestnicy i wybierz polecenie Przypisz uprawnienia.

2

Wybierz pozycję Wszyscy uczestnicylub kliknij przycisk +, aby rozwinąć listę Uczestnicy i wybrać poszczególnych uczestników.

3

Zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby umożliwić uczestnikom czatowanie z gospodarzem, prezenterem, panelistami wydarzeń lub wszystkimi.

4

Kliknij przycisk Zastosuj.

1

Rozpocznij wydarzenie, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Uczestnicy i wybierz polecenie Przypisz uprawnienia.

2

Wybierz Opcję Wszyscy Paneliścilub kliknij +, aby rozwinąć listę Paneliści i wybrać poszczególnych panelistów.

3

Zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby umożliwić panelistom wydarzeń czatowanie z gospodarzem, prezenterem, innymi panelistami wydarzeń lub wszystkimi.

Możesz również określić, czy paneliści wydarzeń mają widzieć listę uczestników, zaznaczając lub odznaczając pole wyboru obok opcji Zezwalaj panelistom na wyświetlanie listy uczestników.

4

Kliknij przycisk Zastosuj.

1

Rozpocznij wydarzenie, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Uczestnicy i wybierz polecenie Przypisz uprawnienia.

2

Wybierz pozycję Wszyscy uczestnicylub kliknij przycisk +, aby rozwinąć listę Uczestnicy i wybrać poszczególnych uczestników.

3

Zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby umożliwić uczestnikom czatowanie z gospodarzem, prezenterem, panelistami wydarzeń lub wszystkimi.

4

Kliknij przycisk Zastosuj.

1

Rozpocznij wydarzenie, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Uczestnicy i wybierz pozycję > uprawnienia uczestnika.

2

Wybierz opcję Wszyscy paneliścilub kliknij +, aby rozwinąć listę Panelistów i wybrać poszczególnych panelistów wydarzeń.

3

Zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby umożliwić panelistom wydarzeń czatowanie z gospodarzem, prezenterem, panelistami wydarzeń lub wszystkimi.

Możesz również określić, czy paneliści wydarzeń mają widzieć listę uczestników, zaznaczając lub odznaczając pole wyboru obok opcji Zezwalaj panelistom na wyświetlanie listy uczestników.

4

Kliknij przycisk Zastosuj.