1

Starta händelsen och högerklicka sedan på Mötesdeltagare och välj Tilldela privilegier.

2

Välj Alla deltagare eller klicka på + för att expandera listan Deltagare och välja enskildadeltagare.

3

Markera respektive kryssrutor om du vill tillåta deltagarna att chatta med värden, presentatören, händelsepanelen eller alla.

4

Klicka på Verkställ.

1

Starta händelsen och högerklicka sedan på Mötesdeltagare och välj Tilldela privilegier.

2

Välj Alla panellistoreller klicka på + för att expandera listan Panellistor och välja enskilda panellistor.

3

Markera lämpliga kryssrutor för att tillåta panelmedlemmarna att chatta med värden, presentatören, andra händelse panelmedlemmar eller alla.

Du kan även ange om du vill att mötesdeltagarna ska kunna se listan över mötesdeltagare genom att markera eller avmarkera kryssrutan bredvid Tillåt paneldeltagare att visa mötesdeltagarnas lista.

4

Klicka på Verkställ.

1

Starta händelsen och högerklicka sedan på Mötesdeltagare och välj Tilldela privilegier.

2

Välj Alla deltagare eller klicka på + för att expandera listan Deltagare och välja enskildadeltagare.

3

Markera respektive kryssrutor om du vill tillåta deltagarna att chatta med värden, presentatören, händelsepanelen eller alla.

4

Klicka på Verkställ.

1

Starta händelsen, högerklicka sedan på Mötesdeltagare och välj > Deltagarprivilegier.

2

Välj Alla panellistoreller klicka på + för att expandera listan Panellistor och välja enskilda händelsepanelmedlemmar.

3

Markera lämpliga kryssrutor för att tillåta panelmedlemmarna att chatta med värden, presentatören, händelse panelmedlemmar eller alla.

Du kan även ange om du vill att mötesdeltagarna ska kunna se listan över mötesdeltagare genom att markera eller avmarkera kryssrutan bredvid Tillåt paneldeltagare att visa mötesdeltagarnas lista.

4

Klicka på Verkställ.