1

Starta ditt webinaroch högerklicka sedan på Mötesdeltagare och välj Tilldela privilegier.

2

Välj Alla deltagare ellerklicka på + för att expandera listan Deltagare och välja enskilda deltagare.

3

Markera lämpliga kryssrutor om du vill tillåta deltagarna att chatta med värden, presentatören, paneldelarna eller alla.

4

Klicka på Verkställ.

1

Starta ditt webinaroch högerklicka sedan på Mötesdeltagare och välj Tilldela privilegier.

2

Välj Alla panellistoreller klicka på + för att expandera listan över panellistor och välja enskilda panellistor.

3

Markera lämpliga kryssrutor för att tillåta panelmedlemmar att chatta med värden, presentatören, andra panelmedlemmar eller alla.

Du kan också ange om du vill att paneldeltagarna ska kunna se listan över mötesdeltagare genom att markera eller avmarkera kryssrutan bredvid Allow panelists to view the participants list (Tillåt paneldeltagare att visa mötesdeltagarnas lista).

4

Klicka på Verkställ.

1

Starta ditt webinaroch högerklicka sedan på Mötesdeltagare och välj Tilldela privilegier.

2

Välj Alla deltagare ellerklicka på + för att expandera listan Deltagare och välja enskilda deltagare.

3

Markera lämpliga kryssrutor om du vill tillåta deltagarna att chatta med värden, presentatören, paneldelarna eller alla.

4

Klicka på Verkställ.

1

Starta ditt webbsingångoch högerklicka sedan på Mötesdeltagare och välj > Privilegier för mötesdeltagare.

2

Välj Alla panellistoreller klicka på + för att expandera listan över panellistor och välja enskilda panellistor.

3

Markera lämpliga kryssrutor för att tillåta panelmedlemmar att chatta med värden, presentatören, panelmedlemmarna eller alla.

Du kan även ange om du vill att webbsdeltagareska kunna se listan över mötesdeltagare genom att markera eller avmarkera kryssrutan bredvid Tillåt paneldeltagare att visa mötesdeltagarnas lista.

4

Klicka på Verkställ.