שיתוף אורח מ# share.webex.com מאפשר לך לשתף תוכן באופן אלחוטי לכל מכשיר רשום Webex של Cisco. אינך צריך להוריד את אפליקציית Webex או להירשם לחשבון Webex, כך שזוהי דרך נהדרת לשתף פעולה עם עמיתיך.

שיתוף אורח אלחוטי זמין בשיחות ב Webex Webex פגישות עבור ענן ומודעות לענן (עם חוויה ממוטבת מופעלת). שיחות SIP ושיחות שבוצעו באמצעות ספק חיצוני אינן נתמכות. הוא אינו זמין בשיחות עבור מכשירים במצב אישי.

כאשר אתה משתמש בשיתוף אורח, שים לב לפרטים הבאים:

  • לא ניתן להתחיל שיתוף כשמישהו אחר משתף.

  • שמע מושמע דרך המחשב הנישא אבל לא דרך מסך התצוגה.

  • וידאו זורם ב-1080p ב-10 פריימים לשנייה או 720p ב-30 פריימים לשנייה. בחר מטב לתנועה ולווידאו כדי להבטיח את החוויה הטובה ביותר האפשרית בעת שיתוף וידאו.

  • שיתוף אורח פועל על הגירסאות העדכניות ביותר של Firefox ו-Chrome על חלונות, Mac OS ו-Linux.

  • סגירת הדפדפן או הכרטיסיה שבה share.webex.com פתוח עוצרת את השיתוף.

  • עם RoomOS 11, עליך להגדיר את התצורה הבאה על ידי גישה לממשק האינטרנט של המכשיר. קרא את המאמר הגדרות מתקדמות לקבלת מידע נוסף אודות אופן הגישה אליו.

    ראשית, בחר הגדרות מהתפריט בצד שמאל. תחת תצורות, בחר את האפשרויות הבאות:

    הקרבה > שירותים > ContentShare > FromClients: מופעל. פעולה זו מאפשרת להפעיל את הקוד בן 9 הספרות במכשיר.

1

בחר בלחצן שתף בבקר המגע או במסך הבית של הלוח כדי למצוא את קוד שיתוף האורחים.

2

עבור אל share.webex.com והזן את קוד שיתוף האורחים בן 9 הספרות ולחץ על הבא. לאחר מכן הזן את PIN השיתוף בן 4 הספרות ולחץ על התחבר.

PIN השיתוף מופיע במסך המכשיר.

3

לחץ על שתף מסך ובחר אם ברצונך לשתף את המסך כולו, אפליקציה או כרטיסיית Chrome.


 

אם בכוונתך לשתף תוכן וידאו, בחר מטב לווידאו לקבלת קצב פריימים גבוה יותר ורזולוציה נמוכה יותר. זה נותן חוויית שיתוף וידאו זורמת יותר.

4

כדי להפסיק את השיתוף, לחץ על הפסק שיתוף מהדפדפן או הקש על שתף > הפסק שיתוף בממשק המשתמש של המכשיר.


ניתן לשתף רק עם מכשירים שנמצאים במצב משותף.

1

בחרו את שם המכשיר במסך הבית של המכשיר כדי למצוא את קוד שיתוף האורחים.

2

עבור אל share.webex.com והזן את קוד שיתוף האורחים בן 9 הספרות ולחץ על הבא. לאחר מכן הזן את PIN השיתוף בן 4 הספרות ולחץ על התחבר.

PIN השיתוף מופיע במסך המכשיר.

3

לחץ על שתף מסך ובחר אם ברצונך לשתף את המסך כולו, אפליקציה או כרטיסיית Chrome.


 

אם בכוונתך לשתף תוכן וידאו, בחר מטב לווידאו לקבלת קצב פריימים גבוה יותר ורזולוציה נמוכה יותר. זה נותן חוויית שיתוף וידאו זורמת יותר.

4

כדי להפסיק את השיתוף, לחץ על הפסק שיתוף מהדפדפן או הקש על שתף > הפסק שיתוף בממשק המשתמש של המכשיר.

1

תוכלו למצוא את קוד שיתוף האורחים במסך הבית.

2

עבור אל share.webex.com והזן את קוד שיתוף האורחים בן 9 הספרות ולחץ על הבא. לאחר מכן הזן את PIN השיתוף בן 4 הספרות ולחץ על התחבר.

PIN השיתוף מופיע במסך המכשיר.

3

לחץ על שתף מסך ובחר אם ברצונך לשתף את המסך כולו, אפליקציה או כרטיסיית Chrome.


 

אם בכוונתך לשתף תוכן וידאו, בחר מטב לווידאו לקבלת קצב פריימים גבוה יותר ורזולוציה נמוכה יותר. זה נותן חוויית שיתוף וידאו זורמת יותר.

4

כדי להפסיק את השיתוף, לחץ על הפסק שיתוף מהדפדפן.

במסכי תצוגה מסוימים, תמונות משותפות מתעוותות כך שייתכן שיהיה עליך להתאים את ההגדרות שלך. לדוגמה, באפשרותך להתאים את ההגדרה חדות או לשנות את מצב תמונה למחשב או למצב שווה ערך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למסך התצוגה.


הפסק את שיתוף האורחים לפני שתסגור את חלון הדפדפן או המחשב הנייד שלך. אם תסגור את הדפדפן תחילה, Webex Share יקפא ויעברו מספר דקות עד שהוא יפעל כרגיל.

1

בדפדפן, עבור אל share.webex.com. הזן את קוד ההתאמה המוצג בתחתית מסך התצוגה.

במסכי תצוגה מסוימים, החלק התחתון של המסך חותך את קוד ההתאמה. בצע איפוס להגדרות היצרן במסך התצוגה.

2

הזן את PIN בן 4 הספרות שמופיע בחלק העליון של תצוגת המכשיר.


 

הזן את קוד שיתוף ההתאמה ואת PIN בן 4 הספרות בכל פעם שתיגש ל share.webex.com. PIN חדש נוצר כל 5 דקות, אז הזן אחד חדש אם פג תוקפו של PIN הישן.

3

לחץ על מטב עבור תנועה ווידאו.

ההגדרה Optimize for motion and video מפחיתה את הרזולוציה לטובת קצב פריימים גבוה יותר.

4

לחץ על שתף מסך.

ייתכן שיהיה עליך להעניק הרשאה לשיתוף המסך שלך. בחר את סמל האתר בשורת הכתובת ותן הרשאה לשתף את המסך. בדפדפנים מסוימים, חלון ההרשאות מופיע מאחורי הדפדפן.

5

בחר הפסק שיתוף כאשר ברצונך להפסיק לשתף את מסך המחשב.