Deljenje gostiju sa sajta share.webex.com vam omogućava da sadržaj delite bežično sa bilo kojim Webex registrovanim uređajem u sobi. Ne morate da preuzmete Webex aplikaciju ili da se registrujete na Webex nalog, pa je to odličan način da sarađujete sa kolegama.

Bežično dijeljenje gostiju dostupno je u pozivima na Webex sastancima za osvještavanje u oblaku i u oblaku (uz omogućeno Webex optimizirano iskustvo). SIP pozivi i pozivi obavljeni pomoću treće strane nisu podržani. Nije dostupan u pozivima za uređaje u ličnom režimu.

Prilikom korišćenja deljenja sa gostima, imajte na umu sledeće:

  • Ne možete da započnete deljenje kada neko drugi deli.

  • Zvuk se reprodukuje preko laptopa, ali ne i preko ekrana.

  • Video strimovi 1080p pri 10 frejmova u sekundi ili 720p pri 30 frejmova u sekundi. Izaberite Optimiziraj za kretanje i video da biste obezbedili najbolje moguće iskustvo prilikom deljenja video snimka.

  • Deljenje sa gostima funkcioniše na najnovijim verzijama Firefox-a i Chrome-a na Windows-u, Mac OS-u i Linux-u.

  • Zatvaranje pregledača ili kartice na kojoj je otvoren share.webex.com zaustavlja deljenje.

1

Izaberite dugme Deli na kontroloru dodira ili početnom ekranu table da biste pronašli kôd za deljenje sa gostima.

2

Idite na share.webex.com i unesite devetocifreni kôd za deljenje sa gostima i kliknite na Sledeće. Zatim unesite četvorocifreni PIN za deljenje i kliknite na Poveži.

PIN ZA deljenje se pojavljuje na ekranu vašeg uređaja.

3

Kliknite na Podeli ekran i izaberite da li želite da delite ceo ekran, aplikaciju ili Chrome karticu.


 

Ako želite da delite video sadržaj, izaberite Optimizacija za video za veću brzinu kadra i manju rezoluciju. Ovo pruža fluidnije iskustvo deljenja video snimka.

4

Da biste prekinuli deljenje, kliknite na Zaustavi deljenje u pregledaču ili dodirnite Deli > Zaustavi deljenje u korisničkom sučelju uređaja.


Možete da delite samo sa uređajima koji su u režimu deljenja.

1

Izaberite naziv uređaja na početnom ekranu uređaja da biste pronašli kôd za deljenje sa gostima.

2

Idite na share.webex.com i unesite devetocifreni kôd za deljenje sa gostima i kliknite na Sledeće. Zatim unesite četvorocifreni PIN za deljenje i kliknite na Poveži.

PIN ZA deljenje se pojavljuje na ekranu vašeg uređaja.

3

Kliknite na Podeli ekran i izaberite da li želite da delite ceo ekran, aplikaciju ili Chrome karticu.


 

Ako želite da delite video sadržaj, izaberite Optimizacija za video za veću brzinu kadra i manju rezoluciju. Ovo pruža fluidnije iskustvo deljenja video snimka.

4

Da biste prekinuli deljenje, kliknite na Zaustavi deljenje u pregledaču ili dodirnite Deli > Zaustavi deljenje u korisničkom sučelju uređaja.

1

Kôd za deljenje sa gostima možete da pronađete na početnom ekranu.

2

Idite na share.webex.com i unesite devetocifreni kôd za deljenje sa gostima i kliknite na Sledeće. Zatim unesite četvorocifreni PIN za deljenje i kliknite na Poveži.

PIN ZA deljenje se pojavljuje na ekranu vašeg uređaja.

3

Kliknite na Podeli ekran i izaberite da li želite da delite ceo ekran, aplikaciju ili Chrome karticu.


 

Ako želite da delite video sadržaj, izaberite Optimizacija za video za veću brzinu kadra i manju rezoluciju. Ovo pruža fluidnije iskustvo deljenja video snimka.

4

Da biste prekinuli deljenje, kliknite na Zaustavi deljenje iz pregledača.

Na nekim ekranima deljene slike se izobličavaju, tako da ćete možda morati da podesite podešavanja. Na primer, možete podesiti podešavanje oštrine ili promeniti režim slike na računar ili ekvivalent. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji koja je priložena uz ekran.


Zaustavite deljenje gostiju pre nego što zatvorite prozor pregledača ili laptop. Ako prvo zatvorite pregledač, Webex Share se zamrzne i prođe nekoliko minuta pre nego što počne normalno da radi.

1

U pregledaču idite na devices.webex.com. Unesite kôd za uparivanje prikazan na dnu ekrana.Kôd za uparivanje.

Na nekim ekranima, dno ekrana prekida kod uparivanja. Napravite fabričko resetovanje na ekranu.

2

Unesite četvorocifreni PIN koji se pojavljuje na vrhu ekrana uređaja.Četvorocifreni PIN prikazan na vrhu ekrana


 

Unesite kôd za deljenje uparivanja i četvorocifreni PIN svaki put kada pristupate uređajima.webex.com. Novi PIN se generiše svakih 5 minuta, pa unesite novi ako stari PIN istekne.

3

Kliknite na Optimizacija za kretanje i video.

Optimizacijom za podešavanje pokreta i video snimka smanjuje se rezolucija u korist većeg broja sličica u sekundi.

4

Kliknite na Podeli ekran.

Možda ćete morati da date dozvolu za deljenje ekrana. Izaberite ikonu sajta u traci za adresu i dajte dozvolu za deljenje ekrana. U nekim pregledačima prozor sa dozvolama se pojavljuje iza pregledača.

5

Izaberite Zaustavi deljenje kada želite da prestanete da delite ekran računara.