Deljeni sadržaj gosta sa share.webex.com vam omogućava bežično deljenje sadržaja na bilo koji Webex Cisco uređaja. Nije potrebno da preuzmete aplikaciju Webex ili da se prijavite na Webex nalog, tako da je to odličan način za saradnju sa kolegama.

Bežični gostujući deljeni resurs dostupan je u pozivima za Webex za cloud i cloud-aware ( sa omogućenim Webex iskustvom). Pozivi i pozivi SIP-a upućeni pomoću nezavisnog proizvođača nisu podržani. Nije dostupan u pozivima za uređaje u ličnom režimu.

Dok koristite deljeni resurs gosta, imajte na kraju sledeće:

  • Ne možete da započnete deljenje kada neko drugi deli.

  • Zvuk se reprodukuje kroz laptop ali ne i preko ekrana za prikaz.

  • Video strimuje pri 1080p pri 10 kadrova u sekundi ili 720p pri 30 kadrova u sekundi. Izaberite opciju Optimizuj za kretanje i video zapis da biste obezbedili najbolje moguće iskustvo prilikom deljenja video zapisa.

  • Deljenje za gosta funkcioniše na najnovijim verzijama pretraživača Firefox i Chrome na Windows, Mac OS i Linux operativnom sistemu.

  • Zatvaranje pregledača ili kartice na kojoj je otvorena share.webex.com/ a zaustavlja deljenje.

  • Pomoću RoomOS-a 11 potrebno je da podesite sledeću konfiguraciju tako što ćete pristupiti Veb interfejsu uređaja. Pročitajte članak Više opcija za postavke da biste dobili više informacija o tome kako da mu pristupite.

    Prvo izaberite postavke iz menija sa leve strane. U okviru Konfiguracije odaberite sledeće:

    Blizina > Services > ContentShare > FromClients: Omogućeno. Ovo omogućava da 9-cifreni kôd bude omogućen na uređaju.

1

Kliknite na dugme Deli na kontroleru osetljivom na dodir ili na početnom ekranu table da biste pronašli kôd za deljenje gosta.

2

Idite na share.webex.com unesite 9-cifreni kôd deljenog resursa gosta i kliknite na dugme Dalje . Zatim unesite 4-cifreni deljeni resurs PIN kliknite na dugme "Poveži se".

Deljeni PIN se na ekranu uređaja.

3

Kliknite na dugme "Deli ekran" i izaberite da li želite da delite ceo ekran, aplikaciju ili Chrome karticu.


 

Ako ćete deliti video sadržaj, izaberite opciju Optimizuj za video za veću brzinu okvira i manju rezoluciju. Ovo daje fluidnije iskustvo deljenja video zapisa.

4

Da biste zaustavili deljenje, kliknite na dugme "Zaustavi deljenje" iz pregledača ili dodirnite dugme " Deljenje > Stop" na UI uređaja.


Možete da delite samo na uređaje koji su u deljenom režimu.

1

Izaberite ime uređaja na početnom ekranu uređaja da biste pronašli kôd za deljenje gosta.

2

Idite na share.webex.com unesite 9-cifreni kôd deljenog resursa gosta i kliknite na dugme Dalje. Zatim unesite 4-cifreni deljeni resurs PIN kliknite na dugme "Poveži se".

Deljeni PIN se na ekranu uređaja.

3

Kliknite na dugme "Deli ekran" i izaberite da li želite da delite ceo ekran, aplikaciju ili Chrome karticu.


 

Ako ćete deliti video sadržaj, izaberite opciju Optimizuj za video za veću brzinu okvira i manju rezoluciju. Ovo daje fluidnije iskustvo deljenja video zapisa.

4

Da biste zaustavili deljenje, kliknite na dugme "Zaustavi deljenje" iz pregledača ili dodirnite dugme " Deljenje > Stop" na UI uređaja.

1

Deljeni kôd gosta možete pronaći na početnom ekranu.

2

Idite na share.webex.com unesite 9-cifreni kôd deljenog resursa gosta i kliknite na dugme Dalje. Zatim unesite 4-cifreni deljeni resurs PIN kliknite na dugme "Poveži se".

Deljeni PIN se na ekranu uređaja.

3

Kliknite na dugme "Deli ekran" i izaberite da li želite da delite ceo ekran, aplikaciju ili Chrome karticu.


 

Ako ćete deliti video sadržaj, izaberite opciju Optimizuj za video za veću brzinu okvira i manju rezoluciju. Ovo daje fluidnije iskustvo deljenja video zapisa.

4

Da biste zaustavili deljenje, kliknite na dugme "Zaustavi deljenje" iz pregledača.

Na nekim ekranima za prikaz deljene slike se iskrivljuju tako da ćete možda morati da podesite postavke. Na primer, možete da podesite postavku oštrine ili da promenite režim slike u računar ili ekvivalent. Za dodatne informacije pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa ekranom za prikaz.


Zaustavite deljenje gosta pre nego što zatvorite prozor pregledača ili laptop računar. Ako prvo zatvorite pregledač, onda Webex Share nekoliko minuta pre nego što radi normalno.

1

U pregledaču idite na share.webex.com. Unesite kôd za uparivanje prikazan na dnu ekrana.

Na nekim ekranima ekrana, dno ekrana odseče kôd za uparivanje. Uradite fabričko uspostavljanje početnih vrednosti na ekranu ekrana.

2

Unesite 4-cifreni PIN koji se pojavljuju na vrhu ekrana uređaja.


 

Unesite deljeni kôd za uparivanje i 4-PIN svaki put kada pristupite share.webex.com. Nova PIN generiše svakih 5 minuta, tako da unesite novu ako istekne PIN istekne.

3

Kliknite na dugme Optimizuj za kretanje i video zapis.

Postavka "Optimizuj za kretanje" i "Video" smanjuje rezoluciju u korist veće stope okvira.

4

Kliknite na dugme Deli ekran.

Možda ćete morati da dodelite dozvolu za deljenje ekrana. Izaberite ikonu lokacije na traci adresa i dajte dozvolu za deljenje ekrana. U nekim pregledačima iza pregledača se pojavljuje prozor dozvola.

5

Izaberite stavku Zaustavi deljenje kada želite da prestanete da delite ekran računara.