Med gästdelning via share.webex.com kan du dela innehåll trådlöst med alla Webex-registrerade rumsenheter. Du behöver inte hämta Webex-appen eller registrera dig för ett Webex-konto, så det är ett bra sätt att samarbeta med dina kollegor.

Trådlös gästdelning är tillgänglig i samtal i Webex Meetings för molnenheter och molnaktiverade enheter (med Optimerad Webex-miljö aktiverad). SIP-samtal och samtal som rings via tredje part stöds inte. Funktionen är inte tillgänglig under samtal med enheter i personligt läge.

Tänk på följande när du använder gästdelning:

  • Du kan inte börja dela när någon annan delar.

  • Ljudet spelas upp via din bärbara dator, men inte via skärmen.

  • Video strömmas i 1080p med 10 bildrutor per sekund eller 720p med 30 bildrutor per sekund. Välj Optimera för rörelse och video för att säkerställa bästa möjliga upplevelse.

  • Gästdelning fungerar med de senaste versionerna av Firefox och Chrome i Windows, Mac OS och Linux.

  • Om du stänger webbläsaren eller fliken där share.webex.com är öppet avbryts delningen.

1

Välj knappen Dela på pekkontrollern eller Board-enhetens startskärm för att visa gästdelningskoden.

2

Gå till share.webex.com, ange den 9-siffriga gästdelningskoden och klicka på Nästa. Ange sedan den 4-siffriga delningskoden och klicka på Anslut.

Delnings-PIN-kod visas på enhetens skärm.

3

Klicka på Dela skärm och välj om du vill dela hela skärmen, ett program eller en Chrome-flik.


 

Om du tänker dela videoinnehåll väljer du Optimera för video så att du får högre bildfrekvens och lägre upplösning. Det ger en jämnare videodelning.

4

När du vill sluta dela klickar du på Sluta dela i webbläsaren eller så knackar du på Dela > Sluta dela i enhetens gränssnitt.


Du kan bara dela till enheter som är i delningsläge.

1

Välj enhetsnamnet på enhetens startskärm för att visa gästdelningskoden.

2

Gå till share.webex.com, ange den 9-siffriga gästdelningskoden och klicka på Nästa. Ange sedan den 4-siffriga delningskoden och klicka på Anslut.

Delnings-PIN-kod visas på enhetens skärm.

3

Klicka på Dela skärm och välj om du vill dela hela skärmen, ett program eller en Chrome-flik.


 

Om du tänker dela videoinnehåll väljer du Optimera för video så att du får högre bildfrekvens och lägre upplösning. Det ger en jämnare videodelning.

4

När du vill sluta dela klickar du på Sluta dela i webbläsaren eller så knackar du på Dela > Sluta dela i enhetens gränssnitt.

1

Koden för gästdelning finns på startskärmen.

2

Gå till share.webex.com, ange den 9-siffriga gästdelningskoden och klicka på Nästa. Ange sedan den 4-siffriga delningskoden och klicka på Anslut.

PIN-koden för delning visas på din enhets skärm.

3

Klicka på Dela skärm och välj om du vill dela hela skärmen, ett program eller en Chrome-flik.


 

Om du tänker dela videoinnehåll väljer du Optimera för video så att du får högre bildfrekvens och lägre upplösning. Det ger en jämnare videodelning.

4

När du vill sluta dela klickar du på Sluta dela i webbläsaren.

På vissa bildskärmar förvrängs bilder som delas så att du kan behöva justera inställningarna. Du kan till exempel ändra inställningen för skärpa eller ändra bildläget till Dator eller motsvarande. Mer information finns i dokumentationen som medföljde skärmen.


Stoppa gästdelningen innan du stänger webbläsarfönstret eller datorn. Om du stänger webbläsaren först låses Webex Share och det tar flera minuter innan den fungerar normalt igen.

1

Gå till devices.webex.com i webbläsaren. Ange parkopplingskoden som visas längst ned på skärmen.Parkopplingskoden.

På vissa bildskärmar skär skärmen bort parkopplingskoden. Gör en fabriksåterställning på bildskärmen.

2

Ange den 4-siffriga PIN-koden som visas högst upp på enhetens skärm.Den fyrsiffriga PIN-koden visas högst upp på skärmen.


 

Ange koden för parkopplingsdelning och den fyrsiffriga PIN-koden varje gång du ansluter till devices.webex.com. En ny PIN-kod genereras var femte minut, så ange ett nytt namn om den gamla PIN-koden slutar gälla.

3

Klicka på Optimera för rörelse och video.

Med inställningen Optimera för rörelse och video reduceras upplösningen för att ge högre bildfrekvens.

4

Klicka på Dela skärm.

Du kanske måste ge behörighet att dela din skärm. Välj platsikonen i adressfältet och ge behörighet att dela din skärm. I vissa webbläsare visas fönstret behörigheter bakom webbläsaren.

5

Välj Sluta dela när du vill sluta dela din datorskärm.