Funkcja udostępniania przez gościa na stronie share.webex.com umożliwia bezbezprzewodowe współdzielenie zawartości z dowolnym urządzeniem systemu biurowego zarejestrowanym w serwisie Webex. Nie trzeba pobierać aplikacji Webex ani logować się na konto Webex, co bardzo ułatwia współpracę.

Bezprzewodowy udział gości jest dostępny w połączeniach podczas spotkań Webex w chmurze i typu cloud-aware (z włączoną funkcją optymalizacji doświadczenia Webex). Połączenia SIP i połączenia wykonywane za pośrednictwem strony trzeciej nie są obsługiwane. Nie jest ona dostępna w połączeniach dla urządzeń w trybie osobistym.

W przypadku korzystania z udziału gościa należy pamiętać, że:

  • Nie możesz rozpocząć udostępniania, gdy ktoś inny udostępnia.

  • Dźwięk jest odtwarzany przez komputer przenośny, ale nie za pomocą ekranu wyświetlacza.

  • Strumienie wideo z szybkością 1080p przy 10 klatkach na sekundę lub 720p przy 30 klatkach na sekundę. Aby zapewnić najlepszą jakość pracy, należy wybrać opcję Optymalizuj pod kątem ruchu i wideo.

  • Funkcja udostępniania przez gościa działa w najnowszych wersjach programu Firefox i Chrome w systemach Windows, Mac OS i Linux.

  • Zamknięcie okna przeglądarki lub karty, na której otwarto share.webex.com , zatrzymuje udostępnianie.

1

Wybierz przycisk Udostępnij na kontrolerze dotykowym lub ekranie głównym tablicy , aby znaleźć kod udostępniania gości.

2

Przejdź do strony share.webex.com i wprowadź 9-cyfrowy kod udziału gościa, anastępniekliknij przycisk Dalej. Następnie wprowadź 4-cyfrowy kod PIN do udostępniania i kliknij przycisk Połącz.

Na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony kod PIN do udostępniania.

3

Kliknij Udostępnij ekran i wybierz, czy chcesz udostępnić cały ekran, aplikację, czy kartę Chrome.


 

Jeśli zamierzasz udostępniać materiały wideo, wybierz opcję Optymalizuj dla wideo, aby uzyskać wyższą szybkość klatek i niższą rozdzielczość. Zapewnia to wydajniejsze udostępnianie wideo.

4

Aby zatrzymać udostępnianie, kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie w przeglądarce lub stuknij kolejno opcje Udostępnij > Zatrzymaj udostępnianie w interfejsie użytkownika urządzenia.


Można udostępniać tylko urządzeniom, które są w trybie współdzielonym.

1

Wybierz nazwę urządzenia na ekranie głównym urządzenia, aby znaleźć kod udostępniania gościa.

2

Przejdź do strony share.webex.com i wprowadź 9-cyfrowy kod udziału gościa, a następnie kliknij przycisk Dalej. Następnie wprowadź 4-cyfrowy kod PIN do udostępniania i kliknij przycisk Połącz.

Na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony kod PIN do udostępniania.

3

Kliknij Udostępnij ekran i wybierz, czy chcesz udostępnić cały ekran, aplikację, czy kartę Chrome.


 

Jeśli zamierzasz udostępniać materiały wideo, wybierz opcję Optymalizuj dla wideo, aby uzyskać wyższą szybkość klatek i niższą rozdzielczość. Zapewnia to wydajniejsze udostępnianie wideo.

4

Aby zatrzymać udostępnianie, kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie w przeglądarce lub stuknij kolejno opcje Udostępnij > Zatrzymaj udostępnianie w interfejsie użytkownika urządzenia.

1

Kod udostępniania gości można znaleźć na ekranie głównym.

2

Przejdź do strony share.webex.com i wprowadź 9-cyfrowy kod udziału gościa, a następnie kliknij przycisk Dalej. Następnie wprowadź 4-cyfrowy kod PIN do udostępniania i kliknij przycisk Połącz.

Na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony kod PIN do udostępniania.

3

Kliknij Udostępnij ekran i wybierz, czy chcesz udostępnić cały ekran, aplikację, czy kartę Chrome.


 

Jeśli zamierzasz udostępniać materiały wideo, wybierz opcję Optymalizuj dla wideo, aby uzyskać wyższą szybkość klatek i niższą rozdzielczość. Zapewnia to wydajniejsze udostępnianie wideo.

4

Aby zatrzymać udostępnianie, kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie w przeglądarce.

Na niektórych ekranach monitorów udostępnione obrazy są zniekształcone, więc może być konieczne dostosowanie ustawień. Można na przykład dostosować ustawienie Ostrość lub zmienić Tryb obrazu na Komputer lub jego odpowiednik. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji dołączonej do ekranu wyświetlacza.


Zatrzymaj udostępnianie przez gości przed zamknięciem okna przeglądarki lub laptopa. Jeśli najpierw zamkniesz przeglądarkę, Webex Share zamraża się i dopiero po kilku minutach działa normalnie.

1

W przeglądarce przejdź do strony devices.webex.com. Wprowadź kod parowania wyświetlany na dole ekranu.Kod parowania.

Na niektórych ekranach dolna część ekranu odcina kod parowania. Wykonaj przywracanie ustawień fabrycznych na ekranie wyświetlacza.

2

Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN, który pojawia się w górnej części wyświetlacza urządzenia.Czterocyfrowy kod PIN widoczny w górnej części wyświetlacza


 

Przy każdym wejściu na stronę devices.webex.com należy wprowadzić kod udostępniania parowania i 4-cyfrowy kod PIN. Nowy kod PIN generowany jest co 5 minut, więc wprowadź nowy, jeśli stary kod PIN wygaśnie.

3

Kliknij przycisk Optymalizuj dla ruchu i wideo.

Ustawienie Optymalizacja dla ruchu i wideo zmniejsza rozdzielczość na rzecz większej liczby klatek na sekundę.

4

Kliknij przycisk Udostępnij ekran.

Konieczne może być udzielenie zgody na udostępnianie ekranu. Wybierz ikonę witryny na pasku adresu i udziel zgody na udostępnianie ekranu. W niektórych przeglądarkach okno uprawnień pojawia się za przeglądarką.

5

Wybierz Zatrzymaj udostępnianie, gdy chcesz przestać udostępniać ekran komputera.