Gjestedeling fra share.webex.com tillater deg å dele innhold trådløst til enhver Webex-registrert romenhet. Du trenger ikke å laste ned noen Webex-app eller opprette en Webex-konto, så det er derfor en god måte å samarbeide med kollegene dine på.

Trådløs gjestedeling er tilgjengelig i samtaler i Webex-møter for sky og skyklarering (med Webex-optimalisert opplevelse aktivert). SIP-samtale og anrop som ble gjort ved hjelp av en tredjepart, støttes ikke. Den er ikke tilgjengelig i samtaler for enheter i personlig modus.

Legg merke til følgende når du bruker gjestedeling:

  • Du kan ikke starte en delt ressurs når noen andre deler.

  • Lyd spilles av via bærbare PC-er, men ikke gjennom visningsskjermen.

  • Videostrømmer på 1080 p ved 10 bilder per sekund eller 720 p ved 30 bilder per sekund. Velg Optimalisert for bevegelse og video for å sikre best mulig opplevelse.

  • Gjestedeling fungerer på de nyeste versjonene av Firefox og Chrome på Windows, Mac OS og Linux.

  • Hvis du lukker nettleseren eller fanen der share.webex.com er åpen, avsluttes delingen.

1

Velg Delingknappen på Touch-kontrollen eller på tavlens startskjerm for å finne koden for gjestedeling.

2

Gå til share.webex.com og skriv inn den 9-sifrede gjeste delingskoden, og klikk på Neste . Deretter angir du den 4-sifrede PIN-koden og klikker på Koble til.

PIN-koden for deling vises på enhetsskjermen.

3

Klikk på Del skjerm og velg om du vil dele hele skjermen, en app eller Chrome-fanen.


 

Hvis du skal dele videoinnhold, velger du Optimaliser for video for en høyere bildefrekvens og lavere oppløsning. Dette gir en mer flytende videodelingsopplevelse.

4

Hvis du vil avslutte delingen, klikker du på Avslutt deling fra nettleseren din eller trykker på Share(del) > Stop Sharing(avslutt deling) i brukergrensesnittet for enheten.


Du kan bare dele til enheter som er i delt modus.

1

Velg enhetsnavnet på enhetens startskjerm for å finne koden for gjestedeling.

2

Gå til share.webex.com og skriv inn den 9-sifrede gjeste delingskoden, og klikk på Neste . Deretter angir du den 4-sifrede PIN-koden og klikker på Koble til.

PIN-koden for deling vises på enhetsskjermen.

3

Klikk på Del skjerm og velg om du vil dele hele skjermen, en app eller Chrome-fanen.


 

Hvis du skal dele videoinnhold, velger du Optimaliser for video for en høyere bildefrekvens og lavere oppløsning. Dette gir en mer flytende videodelingsopplevelse.

4

Hvis du vil avslutte delingen, klikker du på Avslutt deling fra nettleseren din eller trykker på Share(del) > Stop Sharing(avslutt deling) i brukergrensesnittet for enheten.

1

Du kan finne koden for gjestedeling på startskjermen.

2

Gå til share.webex.com og skriv inn den 9-sifrede gjeste delingskoden, og klikk på Neste . Deretter angir du den 4-sifrede PIN-koden og klikker på Koble til.

PIN-koden for deling vises på enhetens skjerm.

3

Klikk på Del skjerm og velg om du vil dele hele skjermen, en app eller Chrome-fanen.


 

Hvis du skal dele videoinnhold, velger du Optimaliser for video for en høyere bildefrekvens og lavere oppløsning. Dette gir en mer flytende videodelingsopplevelse.

4

Hvis du vil avslutte delingen, klikker du på Avslutt deling fra nettleseren.

På noen skjermbilder vil delte bilder forvrenges slik at du kanskje må justere innstillingene dine. Du kan for eksempel justere innstillingen Skarphet eller endre Bildemodus til datamaskinen eller tilsvarende. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen som fulgte med skjermen.


Stopp gjestedeling før du lukker nettleservinduet eller den bærbare PC-en. Hvis du først lukker nettleseren, vil Webex-delingfryser, og det er flere minutter før den fungerer normalt.

1

I nettleseren går du til devices.webex.com. Skriv inn sammenkoblingskoden som vises nederst på skjermbildet.Sammenkoblingskoden.

På noen skjermbilder vil bunnen av skjermbildet skjære til sammenkoblingskoden. Tilbakestilling av fabrikkinnstillinger på skjermenvisningen.

2

Skriv inn det 4-sifrede PIN-nummeret som vises øverst i enhetsvisningen.Den firesifrede PIN-koden som vises øverst på skjermen


 

Angi den tilkoplede delingskoden og 4-sifrede PIN-koden hver gang du får tilgang til devices.webex.com. En ny PIN-kode genereres hvert 5. minutt, slik at du kan skrive inn en ny hvis den gamle PIN-koden utløper.

3

Klikk på Optimaliser for bevegelse og video.

Innstillingen optimaliser for bevegelse og video reduserer oppløsningen for å prioritere en høyere bildefrekvens.

4

Klikk på Del skjerm.

Du må kanskje gi tillatelse til å dele skjermen din. Velg sted-ikonet i adresselinjen og gi tillatelse til å dele skjermen din. I noen nettlesere vises vinduet tillatelser bak nettleseren.

5

Velg Avslutt deling når du vil slutte å dele dataskjermen.