1

בכותרת הראשית של האפליקציה, לחץ על חפש, פגוש והתקשר.

לאחר מכן, הזן כל אחת מהאפשרויות הבאות מהזמנה בדואר אלקטרוני או מהודעה על פגישה:

  • קישור לפגישה

  • מספר פגישה

  • כתובת וידאו

2

לחץ על הצטרף לתוצאות החיפוש, כדי להצטרף לפגישה שלך.


 

אם תזין פרטי פגישה שגויים או את פרטי הפגישה שאין לך הרשאה להצטרף אליה, תראה הודעת כשל הצטרפות.