1

W nagłówku aplikacji kliknij Wyszukaj, spotkaj się i zadzwoń.

Następnie wprowadź dowolną z następujących wartości z zaproszenia e-mail lub powiadomienia o spotkaniu:

  • Łącze do spotkania

  • Numer spotkania

  • Adres wideo

2

Kliknij pozycję Dołącz w wynikach wyszukiwania, aby dołączyć do spotkania.


 

Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe szczegóły spotkania lub szczegóły spotkania, do którego nie masz uprawnień, zobaczysz powiadomienie o niepowodzeniu dołączenia.