1

U zaglavlju aplikacije kliknite na dugme Pretraži, upoznaj i pozovi.

Zatim unesite nešto od sledećeg iz poziva e-pošte ili obaveštenja o sastanku:

  • Veza do sastanka

  • Broj sastanka

  • Adresa video prenosa

2

Kliknite na dugme Pridruži se rezultatima pretrage da biste se pridružili sastanku.


 

Ako unesete netačne detalje sastanka ili detalje sastanka kojem nemate dozvolu da se pridružite, videćete obaveštenje o otkazivanju pridruživanja.