1

V hlavičke aplikácie kliknite naHľadajte, stretávajte sa a volajte.

Potom zadajte niektorý z nasledujúcich údajov z e-mailovej pozvánky alebo upozornenia na stretnutie:

  • Odkaz na stretnutie

  • Číslo stretnutia

  • Adresa videa

2

Kliknite Pripojte sa vo výsledkoch vyhľadávania, aby ste sa pripojili k vašej schôdzi.


 

Ak zadáte nesprávne podrobnosti o schôdzi alebo podrobnosti o schôdzi, ku ktorej nemáte povolenie pripojiť sa, zobrazí sa upozornenie na neúspešné pripojenie.