1

Klikk Søk, møt og ring i appoverskriften.

Deretter skriver du inn ett av følgende fra en e-postinvitasjon eller et møtevarsel:

  • Møtekobling

  • Møtenummer

  • Videoadresse

2

Klikk Bli med i søkeresultatene for å bli med i møtet.


 

Hvis du skriver inn feil møtedetaljer eller detaljene for et møte du ikke har tillatelse til å bli med i, ser du et varsel om å bli med i en feil.