מדריך מנהל IT לפריסה המונית של יישום שולחן העבודה של Cisco Webex Meetings עוזר לך ולארגון שלך להבין את המשימות הכרוכות בהתקנת יישום שולחן העבודה של Webex Meetings. הוא מכסה סוגים שונים של התקנות, כולל התקנה של מחשב יחיד והתקנות בקנה מידה גדול באמצעות Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).


 

יישום שולחן העבודה של Cisco Webex Meetings זמין רק עבור גרסה WBS <UNK> עד WBS39.9. הוא מחליף את יישום Cisco Webex לשעבר שאיפשר לך להצטרף לפגישות ואירועים של Webex, והוא גם מחליף את כלי הפרודוקטיביות של Cisco Webex.

עיין במדריך מנהל IT לפריסה המונית של יישום שולחן העבודה של Cisco Webex Meetings .

ליישום שולחן העבודה של Webex Meetings ולכלי הפרודוקטיביות יש שתי חבילות נפרדות עבור WBS39.10 ואילך. למידע נוסף, עיין במדריך מנהל IT לפריסה המונית של שולחן העבודה וכלי הפרודוקטיביות של Cisco Webex Meetings (WBS39.10) .