IT-administratorveiledningen for massedistribusjon av skrivebordsappen for Cisco Webex Meetings hjelper deg og organisasjonen din med å forstå oppgavene som er en del av installasjonen av Webex Meetings-skrivebordsappen. Den dekker forskjellige typer installasjoner, inkludert installasjon for én datamaskin og installasjoner i stor skala ved hjelp av Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).


Cisco Webex Meetings-skrivebordsappen er bare tilgjengelig for versjon WBS33 til WBS39.9. Den erstatter den tidligere Cisco Webex-appen som tillot deg å bli med på Webex-møter og -hendelser, og den erstatter også Cisco Webex-produktivitetsverktøy.

Se IT-administratorveiledningen for massedistribusjon av skrivebordsappen for Cisco Webex Meetings.

Skrivebordsappen og produktivitetsverktøyene for Webex Meetings har to separate pakker for WBS39.10 og nyere versjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se IT-administratorveiledningen for massedistribusjon av skrivebordsappen og produktivitetsverktøy for Cisco Webex Meetings (WBS39.10).