IT-administratörens guide för Mass distribution av Cisco Webex Meetings Skriv bords program hjälper dig och din organisation att förstå de uppgifter som ingår i installationen av Webex Meetings Skriv bords program. Den täcker olika typer av installationer, inklusive installation av en enskild dator och storskaliga installationer med hjälp av Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).


Skriv bords programmet för Cisco Webex Meetings är endast tillgängligt för version WBS33 to WBS-39.9. Den ersätter den tidigare Cisco Webex appen som du kan använda för att delta i Webex-möten och händelser, och det ersätter även Cisco Webex produktivitetsverktyg.

Se IT administratörs guide för Mass distribution av Skriv bords programmet för Cisco Webex Meetings.

Webex Meetings Skriv bords program och produktivitetsverktyg har två separata paket för WBS 39.10 och senare versioner. Mer information finns i IT- administratörens guide för Mass distribution av Cisco Webex Meetings bordet och produktivitetsverktyg (WBS 39.10).