В Ръководство за ИТ администратора за масово внедряване на настолното приложение Cisco Webex Meetings помага на вас и вашата организация да разберете задачите, свързани с инсталирането на настолното приложение Webex Meetings . Той обхваща различни видове инсталации, включително инсталация на един компютър и широкомащабни инсталации с помощта на Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).


 

Настолното приложение Cisco Webex Meetings е достъпно само за версии от WBS33 до WBS39.9. Той заменя предишното приложение на Cisco Webex , което ви позволяваше да се присъединявате към срещи и събития на Webex , и също така заменя Инструменти за продуктивност на Cisco Webex.

Вижте Ръководство за ИТ администратора за масово внедряване на настолното приложение Cisco Webex Meetings .

Настолното приложение Webex Meetings и инструменти за продуктивност имат два отделни пакета за WBS39.10 и по-нови версии. За повече информация вижте Ръководство за ИТ администратора за масово внедряване на настолни компютри и инструменти за продуктивност на Cisco Webex Meetings (WBS39.10) .