Przewodnik administratora IT dotyczący masowego wdrażania aplikacji klasycznej Cisco Webex Meetings pomaga Tobie i Twojej organizacji zrozumieć zadania związane z instalacją aplikacji klasycznej Webex Meetings. Obejmuje ona różne rodzaje instalacji, w tym instalację na jednym komputerze i instalacje na dużą skalę przy użyciu programu Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).


 

Aplikacja klasyczna Cisco Webex Meetings jest dostępna tylko dla wersji WBS33 do WBS39.9. Zastępuje poprzednią aplikację Cisco Webex, która umożliwiała dołączanie do spotkań i wydarzeń Webex, a także zastępuje narzędzia zwiększające wydajność Cisco Webex.

Zobacz podręcznik administratora IT dotyczący masowego wdrażania aplikacji klasycznej Cisco Webex Meetings .

Aplikacja komputerowa Webex Meetings i narzędzia zwiększające wydajność mają dwa oddzielne pakiety dla wersji WBS39.10 i nowszych. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku administratora IT dotyczącym masowego wdrażania narzędzi biurkowych i zwiększających wydajność Cisco Webex Meetings (WBS39.10) .