Podręcznik administratora IT dotyczący masowego wdrażania aplikacji Cisco Webex Meetings Desktop App pomaga Tobie i Twojej organizacji zrozumieć zadania związane z instalacją aplikacji klasycznej Webex Meetings. Obejmuje różne typy instalacji, w tym instalację na jednym komputerze i instalacje na dużą skalę przy użyciu programu Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).


Aplikacja komputerowa Cisco Webex Meetings jest dostępna tylko dla wersji od WBS33 do WBS39.9. Zastępuje ona dawną aplikację Cisco Webex, która umożliwiała dołączanie do spotkań i wydarzeń Webex, a także zastępuje narzędzia Cisco Webex Productivity Tools.

Zobacz Podręcznik administratora IT dotyczący masowego wdrażania aplikacji Cisco Webex MeetingsDesktop.

Aplikacja komputerowa Webex Meetings i narzędzia zwiększające produktywność mają dwa oddzielne pakiety dla WBS39.10 i nowszych wersji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik administratora IT dotyczący masowego wdrażania narzędzi Cisco Webex Meetings Desktop and Productivity Tools (WBS39.10).