לפני שתתחיל

אם אתה ניגש לדואר הקולי בפעם הראשונה, ייתכן שתתבקש להזין את קוד ה-PIN. כדי להגדיר את קוד ה-PIN שלך, ראה: הגדר את הדואר הקולי שלך.

1

עבור אל https://settings.webex.com ובחר Webex Calling.

2

בפורטל משתמשי השיחות, לחץ על דואר קולי.

3

הרחב את ההודעה שברצונך להשמיע.

4

בחר הפעל, סמן כהופעל או הורדה.

5

כדי למחוק הודעה, לחץ על הסמל שליד ההודעה שברצונך למחוק.

מה הלאה?

ניתן לקבוע הגדרות שונות של הדואר הקולי כגון תמלול דואר קולי, ברכות דואר קולי ואחסון דואר קולי. לקבלת מידע נוסף, ראה: קבע את תצורת הגדרות הדואר הקולי שלך.