1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników wywołującychkliknij pozycję Poczta głosowa.

3

Rozwiń wiadomość, w który chcesz zagrać.

4

Wybierz opcję Odtwórz, Oznacz jako odtwarzanelub Pobierz .

5

Aby usunąć wiadomość, kliknij ikonę Kosza obok wiadomości, która chcesz usunąć.