Преди да започнете

Ако отваряте гласовата поща за първи път, може да се наложи да въведете ПИН кода. За да настроите своя ПИН код, вижте: Настройване на гласовата ви поща.

1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От Портала за потребители на повиквания щракнете върху Гласова поща.

3

Разгънете съобщението, което искате да възпроизведете.

4

Изберете Възпроизвеждане, Маркиране като възпроизведено или Изтегляне.

5

За да изтриете съобщение, щракнете върху иконата до съобщението, което искате да изтриете.

Какво да направите след това

Можете да конфигурирате различни настройки за гласовата поща, като препис на гласова поща, поздрави за гласова поща и съхранение на гласова поща. За повече информация вижте: Конфигуриране на настройките на гласовата ви поща.