באפשרותך להקצות מחדש אירוע למארח אחר של Webex Events. האירוע עובר מדף הפגישות שלי של המארח המקורי לדף 'הפגישות שלי' של המארח החדש. המארח החדש יכול לערוך את האירוע כדי לשנות מידע אודותיו, כולל הסיסמה.

1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל קביעת תצורה > אירועי Webex > הקצאה מחדש שלמארח.

2

מצא את האירוע ברשימה שמופיעה. לחלופין, חפש את האירוע על-ידי בחירת שם משתמש, מספראירוע או תאריך אירוע ולאחר מכן על-ידי הזנת הקריטריונים המתאימים בתיבה מילות מפתח.

3

לחץ על הקישור הקצאה מחדש של האירוע שברצונך להקצות מחדש.

4

מצא את המארח החדש ברשימה שמופיעה. לחלופין, חפש את האירוע על-ידי בחירת שם משתמש, שםאו כתובתדוא"ל. לאחר מכן הזן את הקריטריונים המתאימים בשדה מילות מפתח כדי למקד את הרשימה.

5

בחר את המארח החדש ולאחר מכן לחץ על הקצאהמחדש.