Događaj možete ponovo dodeliti drugom domaćinu Webex događaja. Događaj se premešta sa originalne stranice "Moji sastanci" glavnog računarskog tima na stranicu "Moji sastanci" novog domaćina. Novi domaćin može da uređuje događaj da bi promenio informacije o njemu, uključujući lozinku.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> Webex >ponovo dodeli domaćina" .

2

Pronađite događaj na listi koja će se pojaviti. Druga mogućnost je da potražite događaj tako što ćete izabrati stavku "Korisničko ime ", broj događaja ili datum događaja, a zatim u polje "Ključne reči" uneti odgovarajuće kriterijume.

3

Kliknite na vezu ponovno dodeli za događaj koji želite ponovo da dodelite.

4

Pronađite novog glavnog računarskog računarskog programa na listi koja će se pojaviti. Druga mogućnost je da potražite događaj tako što ćete izabrati stavku "Korisničko ime", "Ime" ili "E-adresa". Zatim unesite odgovarajuće kriterijume u polje Ključne reči da biste pročistili listu.

5

Izaberite novog domaćina, a zatim kliknite na dugme Ponovo dodeli.