Du kan tilordne en hendelse på nytt til en annen Webex Events-vert. Hendelsen flyttes fra den opprinnelige vertens Mine møter-side til den nye vertens Mine møter-side. Den nye verten kan redigere hendelsen for å endre informasjon om den, inkludert passordet.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Webex Events > Omdisponering av vert.

2

Finn hendelsen i listen som vises. Du kan også søke etter hendelsen ved å velge Brukernavn, Eventnummer eller Eventdato og angi de riktige kriteriene i Nøkkelord-boksen.

3

Klikk på Tilordne på nytt-koblingen for hendelsen du vil tilordne på nytt.

4

Finn den nye verten i listen som vises. Du kan også søke etter hendelsen ved å velge Brukernavn, Navn eller E-postadresse. Deretter angir du de aktuelle kriteriene i Nøkkelord-feltet for å avgrense listen.

5

Velg den nye verten, og klikk deretter på Tilordne på nytt.