Udalosť môžete priradiť inej Webex Hostiteľ udalostí. Udalosť sa presúva z pôvodného hostiteľa Moje stretnutia stránku na nového hostiteľa Moje stretnutia stránku. Nový hostiteľ môže upraviť udalosť a zmeniť o nej informácie vrátane hesla.

1

Prihláste sa do Webex Správa stránky a prejdite na Konfigurácia > Webex udalosti > Zmena pridelenia hostiteľa.

2

Nájdite udalosť v zozname, ktorý sa zobrazí. Prípadne vyhľadajte udalosť výberom Používateľské meno, Číslo udalosti, alebo Dátum udalosti a potom zadaním príslušných kritérií do Kľúčové slová box.

3

Kliknite na Preradiť odkaz na udalosť, ktorej priradenie chcete zmeniť.

4

Nájdite nového hostiteľa v zozname, ktorý sa zobrazí. Prípadne vyhľadajte udalosť výberom Používateľské meno, názov, alebo Emailová adresa. Potom zadajte príslušné kritériá do Kľúčové slová pole na spresnenie zoznamu.

5

Vyberte nového hostiteľa a potom kliknite Preradiť.