Możesz ponownie przypisać wydarzenie do innego gospodarza Webex Events. Wydarzenie zostanie przeniesiona ze strony Moje spotkania pierwotnego gospodarza na stronę Moje spotkania nowego gospodarza. Nowy gospodarz może edytować wydarzenie, aby zmienić informacje o nim, w tym hasło.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Webex Events > HostReassignment.

2

Znajdź zdarzenie na wyświetlonej liście. Możesz też wyszukać wydarzenie, wybierając pozycję Nazwaużytkownika, Numer zdarzenialub Data wydarzenia, a następnie wprowadzając odpowiednie kryteria w polu Słowa kluczowe.

3

Kliknij link Przypisz ponownie dla zdarzenia, które chcesz ponownie przypisać.

4

Znajdź nowego hosta na wyświetlonej liście. Możesz też wyszukać wydarzenie, wybierając opcję Nazwaużytkownika, Nazwa lub Adres e-mail. Następnie wprowadź odpowiednie kryteria w polu Słowa kluczowe, aby zawęzić listę.

5

Wybierz nowego hosta, a następnie kliknij przycisk Przypisz ponownie.