Događaj možete ponovno dodijeliti drugom domaćinu Webex događaja. Događaj se pomiče sa stranice Moji sastanci izvornog domaćina na stranicu Moji sastanci novog domaćina. Novo glavno računalo može urediti događaj da bi promijenilo informacije o njemu, uključujući lozinku.

1

Prijavite se u administraciju Webex web-mjesta i idite na Konfiguracijski > Webex događaji > preraspodjelu glavnog računala.

2

Pronađite događaj na popisu koji će se pojaviti. Događaj potražite tako da odaberete Korisničko ime, Broj događaja ili Datum događaja, a zatim unesete odgovarajuće kriterije u okvir Ključne riječi.

3

Kliknite vezu Ponovna dodjela za događaj koji želite ponovno dodijeliti.

4

Pronađite novo glavno računalo na popisu koji će se pojaviti. Umjesto toga, potražite događaj tako da odaberete Korisničko ime, Ime ili Adresa e-pošte. Zatim unesite odgovarajuće kriterije u polje Ključne riječi da biste suzili popis.

5

Odaberite novo glavno računalo , a zatim kliknite Ponovno dodijelite.