אם ההתקן המרוחק הפעיל את מצב הרמקולים שבו המצלמה עוקבת אחר הרמקול הפעיל או משתמש בתצוגה הטובה ביותר, אין באפשרותך לשלוט במצלמה מרחוק.

אין לך גישה מרחוק לקביעות מצלמה מוגדרות מראש.


  • לWebex Edge עבור התקנים מקושרים, פקד מצלמה בקצה הרחוק זמין בפגישות Webex כאשר מופעלת Webex ניסיון ממוטב.

  • אין באפשרותך לשלוט במצלמה בDX70 או בDX80.

  • אין באפשרותך לשלוט במצלמה של מכשיר שרשום במצב אישי.

1

במהלך שיחה, פתח את הרשימה ' משתתפים '.

2

בחר את המצלמה שברצונך לשלוט בה והקש על מצלמת הבקרה.

3

כוונן את ההטיה, הפאן והזום של המצלמה המרוחקת עם לחצני הבקרה של המצלמה. הקש במקום כלשהו מחוץ ללחצנים כשתסיים.