Om enheten längst bort har aktiverat kameraspårning där kameran följer aktiv talare eller använder bästa översikt kan du inte fjärrstyra kameran.

Du har inte fjärråtkomst till några förinställda kameror.


  • Webex Boards en pekenhet, antingen Touch 10 eller Room Navigator, för att få tillgång till kamerakontrollen längst ut.

  • För Webex Edge för enheter länkade enheter är kamerakontroll med långt slut tillgänglig i Webex-möten när Webex-optimerad upplevelse är aktiverad.

  • Du kan inte styra kameran på en DX70 eller DX80.

  • Du kan inte styra kameran på en enhet som är registrerad i personligt läge.

1

I ett samtal väljer du ikonen Mötesdeltagare i det övre högra hörnet för att starta listan över mötesdeltagare.

2

Välj den vars kamera du vill styra och välj Kontrollera vy .

3

Justera fjärrkamerans lutning, panorering och zooma med kamerakontrollknapparna. Tryck var som helst utanför knapparna när du är klar.