Om kameraspårning där kameran följer den aktiva talaren är aktiverat för kameran i andra änden kan du inte fjärrstyra kameran.

Du har inte fjärråtkomst till kamerans förinställningar.


  • För Webex Board krävs en pekkontroller, antingen Touch 10 eller Room Navigator, om du ska komma åt kameran i andra änden.

  • För enheter kopplade till Webex Edge for Devices kan du kontrollera den fjärranslutna kameran under Webex-möten när den optimerade Webex-miljön är aktiverad.

1

Välj ikonen Deltagare uppe till höger under ett samtal om du vill visa deltagarlistan.

2

Markera personen vars kamera du vill styra och välj Styr visning.

3

Justera den fjärranslutna kamerans lutning, panorering och zoom med kamerakontrollknapparna. Knacka på valfri plats utanför knapparna när du är klar.