Jeśli w urządzeniu końcowym aktywowano funkcję śledzenia kamery, w ramach której kamera podąża za aktywnym mówcą, nie można zdalnie sterować kamerą.

Nie masz dostępu do żadnych wstępnych ustawień kamery zdalnej.


  • Rady Webex wymagają kontrolera dotykowego, albo Touch 10, albo Room Navigator, aby mieć dostęp do sterowania kamerą z daleka.

  • W przypadku urządzeń połączonych z Webex Edge for Devices sterowanie kamerą z dalekiego końca jest dostępne podczas spotkań Webex, gdy włączona jest funkcja Webex Optimized Experience.

1

W trakcie połączenia wybierz ikonę Uczestnicy w prawym górnym rogu, aby wywołać listę uczestników.

2

Zaznacz tę kamerę, którą chcesz sterować, i wybierz Sterowanie widokiem.

3

Reguluj pochylenie, obrót i zoom zdalnej kamery za pomocą przycisków sterowania kamerą. Po zakończeniu dotknij dowolnego miejsca poza menu.