Hvis den aller siste enheten har aktivert høyttaler modus der kameraet følger den aktive høyttaleren, eller når du bruker beste visning , kan du ikke kontrollere kameraet eksternt.

Du har ikke ekstern tilgang til noen kamera forhånds innstillinger.


  • For Webex Edge for enheter som er koblet sammen med enheter, er fjern kontroll av kamera tilgjengelig i Webex-møter når Webex optimalisert opplevelse er aktivert.

  • Du kan ikke kontrollere kameraet på en DX70 eller DX80.

  • Du kan ikke kontrollere kameraet til en enhet som er registrert i personlig modus.

1

Åpne deltaker listen under en samtale.

2

Velg den du vil at kameraet du vil kontrollere, og trykk på kontroll kamera.

3

Juster det eksterne kameraets vinkel, Panorer og zoom med kamera kontroll knappene. Trykk hvor som helst utenfor knappene når du er ferdig.