Als op het apparaat aan het meest uiterste uiteinde camera-tracering is ingeschakeld, waarbij de camera de actieve luidspreker volgt, kunt u de camera niet op afstand bedienen.

U hebt geen toegang op afstand tot instellingen voor een camera.


  • Voor Webex Boards is een aanraakcontroller vereist, zoals Touch 10 of Room Navigator, om toegang te hebben tot de besturing van de camera aan het uiterste uiteinde.

  • Voor apparaten die zijn gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten is de functie Externe camera beheren beschikbaar in Webex-vergaderingen wanneer Voor Webex geoptimaliseerde ervaringis ingeschakeld.

1

Selecteer in een gesprek het pictogram Deelnemers in de rechterbovenhoek om de lijst met deelnemers aan te roepen.

2

Selecteer de naam van de camera die u wilt bedienen en selecteer de optie Weergave bedienen.

3

U kunt de kantel-, pan- en zoomfunctie van de externe camera aanpassen met de knoppen voor de camerabesturing. Tik ergens buiten de knoppen als u klaar bent.