פריסות שונות עשויות להיות זמינות בהתאם למכשיר שלך ולגודל הפגישה, ואם התוכן משותף או לא. קרא מאמר זה לקבלת תיאור של האופן שבו כל פריסה מופיעה ומתי היא זמינה עבורך.

כדי לשנות את הפריסה הנוכחית:

1

במהלך שיחה, הקש על לחצן פריסה על המסך כדי לפתוח את תפריט הפריסה.

2

בחר את הפריסה שבה ברצונך להשתמש.


כדי לשנות את הפריסה הנוכחית:

  1. במהלך שיחה, הקש על המסך כדי לגשת לפקדי השיחה.

  2. הקישו על הלחצן 'פריסה ' כדי לפתוח את תפריט הפריסה.

  3. בחר את הפריסה שבה ברצונך להשתמש.