Ulike layouts kan være tilgjengelig avhengig av enheten og størrelsen på møtet, samt om innholdet deles. Les denne artikkelen for en beskrivelse av hvordan hver layout vises og når den er tilgjengelig for deg.

Endre gjeldende layout:

  1. I en samtale kan du trykke på enheten eller berøringspanelskjermen for å få tilgang til samtalekontrollene.

  2. Trykk på Layout-tasten for å åpne Layout-menyen.

  3. Velg layouten du vil bruke.