Ulike layouts kan være tilgjengelig avhengig av enheten og størrelsen på møtet, samt om innholdet deles. Les denne artikkelen for en beskrivelse av hvordan hver layout vises og når den er tilgjengelig for deg.

Endre gjeldende layout:

  1. I en samtale kan du trykke på enheten eller berøringspanelskjermen for å få tilgang til samtalekontrollene.

  2. Trykk Layout-knappen For å åpne Oppsett-menyen.

  3. Velg layouten du vil bruke.


Det er to funksjoner du kan aktivere og deaktivere fra Layouts-menyen, som kan forbedre utseendet til det valgte oppsettet og optimalisere skjermplassen. Se disse artiklene for mer informasjon: Folk fokuserer på styre-, skrivebords- og romserier og Skjule ikke-videodeltakere i møter .