V závislosti na zařízení a velikosti schůzky může být k dispozici různá rozložení a zda je obsah sdílen. Tento článek si vyžádejte informace o tom, jak se jednotlivé rozložení zobrazí a kdy je k dispozici.

Změna aktuálního rozložení:

1

Během hovoru klepněte na tlačítko rozložení Na obrazovce otevřete nabídku rozložení.

2

Vyberte rozvržení, které chcete použít.


Změna aktuálního rozložení:

  1. Během hovoru klepněte na obrazovku a přistoupit do ovládacích prvků hovoru.

  2. Klepněte na tlačítko rozložení Otevřete nabídku rozložení.

  3. Vyberte rozvržení, které chcete použít.