Det kan finnas olika layouter tillgängliga beroende på din enhet och mötets storlek, och huruvida innehåll delas eller inte. I den här artikeln finns en beskrivning av hur varje layout ser ut och när den är tillgänglig för dig.

Så här ändrar du den aktuella layouten:

  1. Under ett samtal trycker du på enhetens eller pekkontrollerns skärm för att öppna samtalskontrollerna.

  2. Tryck på knappen Layout för att öppna Layout-menyn.

  3. Markera den layout som du vill använda.