W zależności od urządzenia i rozmiaru spotkania oraz od tego, czy zawartość jest udostępniona, mogą być dostępne różne układy Przeczytaj ten artykuł opisujący sposób, w jaki pojawia się każdy z tych układów i kiedy jest dostępny dla użytkownika

Aby zmienić bieżący układ:

1

W trakcie połączenia dotknij przycisku układ Na ekranie, aby otworzyć menu Układ.

2

Wybierz układ, którego chcesz użyć.


Aby zmienić bieżący układ:

  1. W trakcie połączenia dotknij ekranu, aby uzyskać dostęp do elementów sterujących połączenia.

  2. Dotknij przycisku układ , aby otworzyć menu Układ.

  3. Wybierz układ, którego chcesz użyć.