1

פתח את יישום שולחן העבודה של Cisco Webex Meetings ולחץ על השתמש כאורח.

2

הזן את השם ואת כתובת הדוא"ל, במידת הצורך, ולאחר מכן לחץ על המשך.

Windows: אם אתה משתמש ב- Microsoft Outlook כלוח השנה המקומי שלך ונכנסת למערכת באמצעות חשבון Microsoft, הרשימה פגישות קרובות מציגה את הפגישות שתוזמנו באמצעות לוח השנה של Outlook.

Mac: בפעם הראשונה שתשתמש ביישום שולחן העבודה, לחץ על ייבוא פגישות Outlook ולאחר מכן היכנס לחשבון Microsoft שלך כדי להוסיף את הפגישות שלך ליישום שולחן העבודה.

אם ברצונך לשנות את השם או את כתובת הדוא"ל שלך, לחץ על .

3

כדי להצטרף לפגישה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • הזן את הקישור לפגישה, מספר הפגישה או כתובת הווידאו בשדה הצטרף לפגישה ולאחר מכן לחץ על הצטרף.
  Join a Meeting
 • לחץ על לחצן הצטרף לצד שם הפגישה ברשימה פגישות קרובות.
  Upcoming Meetings list

  לחצן הצטרף מופיע ממש לפני שהפגישה מתוזמנת להתחיל.

חלון התצוגה המקדימה של הפגישה מופיע.

 

באפשרותך לשנות את שמך ואת כתובת הדוא"ל שלך על-ידי לחיצה על סמל העיפרון לצד הצטרף לפגישה בתור [שמך].

אם אתה משתמש בגרסאות 41.2 ובגרסאות מוקדמות יותר, תוכל לשנות את השם ואת כתובת הדוא"ל שלך על-ידי לחיצה על שמך בפינה הימנית העליונה של חלון התצוגה המקדימה.

4

חבר את השמע והווידאו כדי שמשתתפים אחרים יוכלו לשמוע ולראות אותך.

5

אם אתה נמצא בקרבת התקן וידאו, באפשרותך להתחבר אליו כדי להצטרף לפגישה:

 1. לחץ על התחבר להתקן ובחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר.

  Connect to a device
 2. הפעל את האפשרות הצטרף לפגישה באמצעות מערכת הווידאו הזו, במידת הצורך.

 3. יישום שולחן העבודה קורא להתקן שאליו אתה מחובר. בחר מענה בהתקן המחובר.

6

אם אתה מחובר להתקן מקומי, באפשרותך לשתף תוכן בהתקן הווידאו שאליו אתה מחובר כאשר אינך נמצא בפגישה. לחץ על שתף בהתקן.