1

Åpne Cisco Webex Meeting-skrivebordsappen, og klikk på Bruk som gjest.

2

Om nødvendig skriver du inn navnet og e-postadressen din, og deretter klikker du på Fortsett.

Windows: Hvis du bruker Microsoft Outlook som lokal kalender og er logget på Microsoft-kontoen, viser Kommende møter-listen møter som ble planlagt via Outlook-kalenderen.

Mac: Første gang du bruker skrivebordsappen, klikker du på Importer Outlook-møter, og deretter logger du på Microsoft-kontoen for å legge til møtene i skrivebordsappen.

Hvis du vil endre navnet eller e-postadressen din, klikker du på .

3

Gjør ett av følgende for å bli med i et møte:

 • Skriv inn møtekoblingen, møtenummeret eller videoadressen i Bli med i et møte-feltet og klikk på Bli med.
  Bli med i et møte
 • Klikk på Bli med-knappen ved siden av møtenavnet i Kommende møter-listen.
  Liste over kommende møter

  Bli med-knappen vises rett før møtet er planlagt å begynne.

Forhåndsvisningsvinduet for møtet vises.

 

Du kan endre navn og e-postadresse ved å klikke blyantikonet ved siden av Bli med i møtet som [Ditt navn].

Hvis du bruker versjon 41.2 og tidligere, kan du endre navn og e-postadresse ved å klikke på navnet ditt øverst til venstre i forhåndsvisningsvinduet.

4

Koble til lyd og video slik at andre deltakere kan høre og se deg.

5

Hvis du er i nærheten av en videoenhet, kan du koble til den for å bli med i møtet:

 1. Klikk på Koble til en enhet, og velg enheten du vil koble til.

  Koble til en enhet
 2. Slå på alternativet for Bli med i møte med dette videosystemet om nødvendig.

 3. Skrivebordsappen ringer enheten du er koblet til. Velg Svar på den tilkoblede enheten.

6

Hvis du er koblet til en lokal enhet, kan du dele innhold med en videoenhet du er koblet til når du ikke er i et møte. Klikk på Del på enhet.