1

Öppna skrivbordsappen Cisco Webex Meeting och klicka på Använd somgäst.

2

Ange ditt namn och din e-postadress om det behövs och klicka sedan på Fortsätt.

Windows: Om du använder Microsoft Outlook som din lokala kalender och är inloggad på ditt Microsoft-konto visar listan över kommande möten möten som har schemalagts via din Outlook-kalender.

Mac: Första gången du använder skrivbordsappen klickar du på Importera Outlook-möten och loggar sedan in på ditt Microsoft-konto för att lägga till möten i skrivbordsappen.

Om du vill ändra ditt namn eller din e-postadress klickar du på .

3

För att delta i ett möte gör du något av följande:

 • Ange möteslänken, mötesnummer videoadressen i fältet Delta i ett möte och klicka sedan på Delta i.
  Delta i ett möte
 • Klicka på knappen Delta bredvid mötesnamnet i listan över kommande möten.
  Listan med kommande möten

  Knappen Delta visas precis innan mötet är schemalagt att börja.

Förhandsgranskningsfönstret för mötet visas.

 

Du kan ändra namn och e-postadress genom att klicka på pennikonen bredvid Delta i möte som [Ditt namn].

Om du använder version 41.2 och tidigare kan du ändra namn och e-postadress genom att klicka på ditt namn i det övre vänstra hörnet av förhandsgranskningsfönstret.

4

Anslut ljud och video så att andra deltagare kan höra och se dig.

5

Om du är i närheten av en videoenhet kan du ansluta till den för att delta i mötet:

 1. Klicka på Anslut till en enhet och välj den enhet som du vill ansluta till.

  Anslut till en enhet
 2. Aktivera aktivera delta i möte med hjälp av detta videosystem, om nödvändigt.

 3. Skrivbordsappen ringer upp enheten du är ansluten till. Välj Svara på din anslutna enhet.

6

Om du är ansluten till en lokal enhet kan du dela innehåll till en videoenhet som du är ansluten till när du inte är i ett möte. Klicka på Dela på enhet.