כדי להצטרף לפגישת זום ישירות עם OBTP, עליך להפעיל לוח השנה ההיברידי.

אם המכשיר שלך מקושר ל-Webex Edge עבור מכשירים, עליך להפעיל אפשר ל-Control Hub לנהל תצורות.


כל בקרות השיחות הספציפיות לפגישות זום זמינות בפגישה כאשר המכשיר שלך מחובר לבקר מגע. בסדרות Board ו-Desk, בקרות השיחות זהות לשיחות רגילות.

1

ממבט הלקוח פנימה https://admin.webex.com, עבור לדף התקנים.

2

בחר הגדרות בפינה השמאלית העליונה ונווט אל ספקי פגישות. הפעל הפעל זום.