For å bli med i et Zoom-møte direkte med OBTP, må du slå på den hybride kalenderen.

Hvis enheten er koblet til Webex Edge for Endepunkter, må du aktivere Tillate at Control Hub behandler konfigurasjoner.


Alle samtalekontroller som gjelder Zoom-møter er tilgjengelig i møtet når enheten er tilkoblet et berøringspanel. I On Board- og Desk-serien er alle samtalekontroller de samme som for vanlige samtaler.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til siden Enheter.

2

Velg Innstillinger øverst i høyre hjørne og naviger til Møteleverandører. Slå på Aktiver Zoom.