1

Otvorite https://settings.webex.com i odaberite Webex pozivi.

2

Na korisničkom portalu za poziveidite na Postavke poziva > Rasporedi.

3

Kliknite Novi raspored.

4

Unesite naziv rasporeda.

5

Odaberite odgovarajući datum/vrijeme početka i završni datum/vrijeme.

6

Provjerite cjelodnevni događaj i/ili Ponavljanja, ako je potrebno.

7

Kliknite Spremi.

Što učiniti sljedeće

Sada kada je vaš raspored stvoren, možete ga primijeniti na selektivne postavke poziva, prioritetna upozorenja i / ili postavke istovremenog prstena.