1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkownikówpołączeń przejdź do sekcji Ustawienia połączeń > harmonogramy.

3

Kliknij przycisk Nowy harmonogram.

4

Wprowadź nazwę harmonogramu .

5

Wybierz odpowiednią datę/godzinę rozpoczęcia i datę/godzinę zakończenia.

6

W razie potrzeby zaznacz opcję Wydarzenie całodniowei/lub Powtórzenia.

7

Kliknij opcję Zapisz.

Przykład

Chcesz zobaczyć, jak to się robi? Obejrzyj ten pokaz wideo dotyczący tworzenia harmonogramów dla ustawień połączeń w portalu użytkowników połączeń.

Co dalej?

Po utworzeniu harmonogramu możesz zastosować go do ustawień połączeń selektywnych, alertów priorytetowych i /lub jednoczesnych ustawień dzwonka.