1

Logga in på User Hub och klicka sedan Inställningar > Samtal > Scheman.

Följande två schematyper visas:

  • Mina scheman – visar listan över scheman som har skapats av dig och din administratör för din räkning.

  • Företagsscheman – visar listan över tillgängliga scheman för din plats. Endast administratörer kan skapa företagets schema.

2

Gå till Mina scheman och klicka på Lägg till schemat för att skapa schemat.

3

Ange ett schemanamn.

4

Välj lämpligt startdatum/tid och slutdatum/tid.

5

Kontrollera All day event eller Upprepningar, om det behövs.

6

Klicka på Spara.

Det skapade schemat visas under Mina scheman. Du kan expandera det skapade schemat och klicka på Lägg till händelse för att lägga till fler händelser.

Nästa steg

Nu när ditt schema har skapats kan du tillämpa det på dina selektiva samtalsinställningar som sekventiell ring, prioriterade aviseringar och samtidig ringning.