1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Sa portala korisnika poziva iditena "Postavke poziva > rasporede" .

3

Izaberite stavku Novi raspored.

4

Unesite ime rasporeda.

5

Izaberite odgovarajući datum /vreme početka i datum /vreme završetka.

6

Proverite celodnevni događaj i/ili ponavljanja, ako je potrebno.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Primer

Hoćeš da vidiš kako se to radi? Pogledajte ovu video demonstraciju o tome kako da kreirate rasporede za postavke pozivanja na korisničkom portalu za pozivanje.

Šta dalje

Sada kada je vaš raspored kreiran, možete ga primeniti na postavke selektivnog poziva, upozorenja o prioritetu i/ili na postavke istovremenog prstena.