1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu Uživatelské portál pro volání přejděte na Nastavení hovorů > Plány.

3

Klikněte na Nový plán.

4

Zadejte název plánu.

5

Vyberte příslušné počáteční datum/čas a koncové datum/čas.

6

V případě potřeby zkontrolujte Celodenní událost a/nebo Opakování.

7

Klikněte na položku Uložit.

Příklad

Chcete vidět, jak se to dělá? Podívejte se na toto video ukázku toho, jak vytvořit plány pro nastavení volání na portálu pro volání.

Co dělat dál

Nyní, když je váš plán vytvořen, můžete jej použít na nastavení selektivních hovorů, upozornění na priority a/nebo nastavení simultánního vyzvánění.