Dok ste na pozivu ili sastanku, odaberite Utišaj pri dnu prozora sastanka. Znat ćeš da radi kad gumb pocrveni. Uključi zvuk

Ako se želite ponovno uključiti, odaberite Uključi zvuk. Ako želite, možete se privremeno ponovno uključiti.

Ako Isključite zvuk, ne možete se ponovno uključiti vidite pored svog imena na popisu sudionika, to znači da su vas domaćin ili cohost isključili i da se ne možete ponovno uključiti. Ako domaćin ili cohost žele da govorite, vidjet ćete obavijest da se ponovno uključite.

Ako ste povezani s Cisco slušalicama, možete i isključiti zvuk ili ponovno uključiti zvuk s slušalica s mikrofonom. Dodatne informacije potražite u članku Telefonirajte i odgovarajte na pozive pomoću cisco slušalica s mikrofonom 730 ili koristite cisco slušalice serije 500 .