Uz Webex Assistant, možete rezervirati sobu za sastanke ili produljiti rezervaciju s 5 minuta i do 2 sata, ako je soba za sastanke dostupna. Rezervacija počinje kad je zatražite. Ne možete rezervirati u nekom kasnijem trenutku.

Kad rezervirate ili produžite sastanak, rezervacija postaje vidljiva u kalendaru sobe za sastanke. Prikazuje se kao organiziran od strane sobnog rasporeda, a ne od strane osobe koja je izvršila rezervaciju.

Da biste provjerili kada je soba za sastanke rezervirana tog dana, recite "OK Webex, prikaži današnje sastanke".

Rezervirajte sastanak

Da biste rezervirali sastanak, na primjer "OK Webex, rezervirajte ovu sobu na 30 minuta" ili "OK Webex, rezervirajte ovu sobu do 10.40". Webex Assistant potvrđuje rezervaciju ako je soba za sastanke dostupna.

Produži sastanak

Rezervaciju sobe za sastanke možete produžiti u bilo kojem trenutku tijekom sastanka. 5 minuta prije završetka rezervacije vašeg sastanka, na zaslonu ćete vidjeti obavijest o produženju rezervacije ako je soba dostupna.

Da biste produžili rezervaciju, na primjer, „OK Webex, produljite sastanak na 15 minuta” ili „OK Webex, produljite sastanak do 14: 30”. Webex Assistant potvrđuje rezervaciju ako je soba za sastanke dostupna.